Termeni si conditii-GDPR

Politica GDPR si cookie-uri

 1. DESPRE IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :

În nume personal, in calitate de Client/Partener (cumparator, locatar, beneficiar, comodatar, deponent, curtier etc.),  în relatia comerciala cu LAM EKAVIRA SRL, in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor),

        Declar că sunt de acord si consimt în mod liber si expres că LAM EKAVIRA SRL poate prelucra datele mele personale în următoarele conditii :

 1. DATE IDENTIFICARE OPERATOR :

        LAM EKAVIRA SRL cu sediul in Str. Drumul Crețeștilor nr.122, Sector 4, București,  înregistrată la ORC București cu nr. J40 / 16044 / 2018, CUI  RO 12155530,

 1. DATE PERSONALE CARE POT FI PRELUCRATE

– nume, prenume,

– adresa de domiciliu,

– Cod Numeric Personal (CNP), datele de identificare si emitere din CI, pasaport, permis, nr. de telefon si adresă de e-mail,

– cont bancar, cod IBAN

 1. MODALITATEA DE PRELUCRARE SI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE

       Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie si electronic (dupa caz)

       Temeiul si Scopul procesării:

– incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

– îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

– în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

 1. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RENUNȚA LA PROCESAREA DATELOR, DREPTUL DE A FI UITAT ȘI ȘTERGEREA DATELOR

Sunt de acord ca Operatorul să colecteze si să prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toată durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. După această perioadă, îl voi informa (în scris) pe Operator dacă poate continua să păstreze si să prelucreze datele mele personale sau nu, cerându-i să actioneze în consecintă pozitiv (continuarea procesării)/negativ (retragerea consimtământului).

De asemenea, îl voi notifica pe Operator dacă voi decide retragerea consimtământului de prelucrare a datelor personale înainte de exipirarea duratei mai sus mentionate.

Înteleg că retragerea consimtământului operează pentru viitor, de la data notificării scrise adresate Operatorului si poate fi însotită de notificarea specifică de a fi uitat, în cazul în care decid că nu voi mai cumpăra produse si servicii de la LAM EKAVIRA SRL sau ca nu voi mai intra in alte relatii comerciale cu aceasta.

Dacă voi omite să informez pe Operator despre retragerea consimtământului, sunt de acord ca Operatorul să continue prelucrarea datelor mele personale până la trimiterea informării/notificării.

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INTENTIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

 1. OPERATORUL

– pentru incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

– pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

– în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

– pentru informatii specifice/oferte de noi produse/promotii, oferte speciale/invitatii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau postei

Înteleg că am dreptul să imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fără consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, înteleg că si în ipoteza în care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica această optiune oricând ulterior, cu informarea corespunzătoare a Operatorului.

 1. PARTENERII OPERATORULUI

-direct implicati in derularea relatiei comerciale

-institutii si autoritati publice

-parteneri implicati in respectarea obligatiilor legale si de satisfacere a interesului legitim de catre Operator

În această situatie, Operatorul trebuie să notifice pe partenerii săi despre cea din urmă decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.

Înteleg că Operatorul nu intentionează să transfere datele mele personale către terte-părti, altele decât cele mentionate mai înainte si cu care am fost de acord în mod expres.

 

 1. ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Am fost informat de Operator că am dreptul:

 1. a) de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator sau transferate către Destinatarii mentionati mai sus;
 2. b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;
 3. c) de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimtământul pentru prelucrări viitoare;
 4. d) dreptul la portabilitatea datelor;
 5. e) dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor Personale din România cu privire la procesarea datelor mele personale.
 6. Despre cookies

„Cookies” – aşa cum este o practică obişnuită pentru site-urile multor societăţi, şi site-ul www.masinideinghetata.ro foloseşte „cookies” şi alte tehnologii pentru a ne ajuta să înţelegem care părţi ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noştri pe site şi cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicaţiilor cu vizitatorii noştri, în vederea îmbunătăţirii constante a site-ului/site-urilor noastre.

Informaţii de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informaţiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informaţii referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data şi ora căutarii dvs. şi una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informaţii privind „user”-ul– când trimiteţi un email sau folosiţi alt tip de comunicare cu www.masinideinghetata.ro , putem stoca aceste informaţii pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi activităţile.

Alte website-uri – în ceea ce priveste website-urile, această Politică de Confidenţialitate a Datelor Personale se aplică tuturor site-urilor web care sunt deţinute şi operate de www.masinideinghetata.ro .

CITITI CU ATENTIE CELE DE MAI JOS!

        Confirm că am citit cu atentie acest formular si am înteles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri si către cine vor fi disponibile aceste date. Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, în special despre dreptul de retragere a consimtământului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat. Sunt de acord și semnez acest formular în cunostintă de cauză despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016. Atest si confirm datele completate.

error: Continutul acestui WebSite este protejat!